Izolovaná soustava těles

Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - I ...

Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - I díl Datum: 5.11.2007 | Autor: Ing. Petra Šustová. Článek vychází z diplomové práce ...

Nejen pro studenty - Part 2

vyšetření biologického materiálu má význam pro určení správné diagnózy, následně léčby a individuální ošetřovatelské péče

Vesmír: Nejnebezpečnější místa — Česká televize

Vesmír je obrovský, úžasný, vzrušující. Cestovat vesmírem by mohl být ten nejdobrodružnější podnik v životě, ale mohla by to být i výprava bez ...

1.4 - Fyzikální sekce MFF UK

1.4 Elektrostatické pole nabitých vodičů . 1.4.1 Vodiče a nevodiče . V dosavadních úvahách o elektrostatickém poli jsme používali pojem elektric­kého ...

ciselniky.dasta.stapro.cz

A00: Cholera A000: Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae A001: Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp el Tor A009: Cholera NS

Základy molekulové fyziky a termodynamiky - Fyzika online ...

Úvod do molekulové fyziky a termodynamiky zkoumání těles z makroskopického pohledu rozměry zkoumaných těles jsou mnohem větší, než částice, ze k

Zákon zachování hybnosti :: MEF

Zákon zachování hybnosti. Izolovaná soustava hmotných bodů (těles) je soustava, na kterou nepůsobí žádné vnější síly resp. v níž výslednice všech ...

Trolejové vedení - MHD Pardubice a historické trolejbusy

5. Trolejové vedení Trolejbus.cz>MHD Pardubice>Historie>5. kapitola Konstrukce trolejbusového vedení. Trolejbusová drážní cesta je tvořena ...

Přehled novin.cz - Aktuální přehled zpráv s historií a ...

Zdánlivě duplicitní články - vznikají z důvodu pozdějších úprav (jsou si podobné, ale aktualizované). Rozdílné datum u článku a na prehlednovin.cz ...

RNDr. Vojtěch Ullmann: Radioisotopová scintigrafie

4.1. Podstata a metody scintigrafie.Úloha a definice scintigrafie; nukleární medicína Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a terapií ...

Dynamika hmotného bodu

Neinerciální vztažná soustava. V neinerciálních vztažných soustavách nezůstává izolované těleso v klidu nebo v rovnoměrně přímočarém pohybu. Na. Izolovaná soustava je taková soustava, kde mezi silami těles nepůsobí síly ze vnějšku.

energie - Základní údaje,Úvod,Ústav fyziky FAST VUT

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ © Pavel Schauer • 2007 - 3 (6) - energie F(r) gradEp

První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti :: MEF

První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti. Z praxe známe, že pro uvedení vozíčku do pohybu je třeba na něj rukou působit silou, pro odpálení ...

Slovník pojmů | GSERVIS

A B CČ D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž. A Absolutní vlhkost vzduchu skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.

Dynamika hmotného bodu - Fyzika online: Maturita z Fyziky.cz

dynamika zabývá se příčinami změn pohybového stavu těles Vzájemné působení těles deformační účinek síly má za důsledek deformaci tělesa pohybový

editasex. sex videoklipy zdarma